STT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

Số điện thoại

1

Quách Công Vinh

Bí thư Đảng ủy

Xã Xuất Hóa- Huyện Lạc Sơn

0368261026

2

Bùi Văn Nhiển

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0343819109

3

Bùi Văn Đức

Chủ tịch UBND

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0984839069

4

Bùi Văn Nử

Phó chủ tịch UBND

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0966143200

5

Nguyễn Thị Tuyến

Phó chủ tịch HĐND

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0984947055

6

Quách Đức

Chủ tịch UBMTTQ

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0398560536

7

Bùi Thị Anh

Chủ tịch Hội LHPN

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0378878528

8

Bùi Văn Tiệp

Bí thư Đoàn thanh niên

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0978044586

9

Bùi Văn Bưm

Chủ tịch Hội Nông dân

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0368841200

10

Bùi Văn Bình

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0398450984

11

Bùi Thị Lành

Công chức Văn phòng- Thống kê

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0375276622

12

Bùi Thị Thương

Công chức Văn phòng- Thống kê

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0374809786

13

Bùi Văn Tưởng

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0986360755

14

Bùi Văn Luân

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Xã Yên Nghiệp- huyện Lạc Sơn

0987568043

15

Hoàng Văn Tình

Công chức LĐTB&XH

Xã Vũ Lâm - huyện Lạc Sơn

0987270489

16

Bùi Văn Cường

Chỉ huy trưởng Quân sự

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0977266073

17

Bùi Văn Niêm

Trưởng công an

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0977192516

18

Bùi Thị Thanh

Công chức Văn Hóa- Xã hội

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0356231621

19

Bùi Văn Cảnh

Công chức Địa chính xây dựng- Môi trường

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0978987362

20

Bùi Thị Dịu

Công chức Địa chính xây dựng- Môi trường

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0393259276

21

Bùi Văn Tiên

Công chức Kế toán- Tài chính

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0974210475

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ

1

Bùi Thị Thương

Công chức Văn phòng- Thống kê

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0374809786

2

Bùi Thị Thanh

Công chức Văn Hóa- Xã hội

Xã Yên Phú- huyện Lạc Sơn

0356231621

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình


quyết định của UBND xã Yên phú về việc thành laaph ban tổ chức tết trung thu năm 2019ng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa BìnhThi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction